Portfolio

I mitt konstnärliga arbete vill jag undersöka hur ett kreativt kaos kan kombineras och förstärkas med begreppet enkelhet. Min metod är bilden, oftast figurativ, ibland även abstrakt, materialen varierar mellan canvas och textil bakgrund där jag använder mig av tidningsurklipp, textilier och färg.

I mina figurativa verk utgår jag ifrån skisser, fotografier, stilleben där jag är intresserad av mellanmänskliga relationer som sätter fokus på närhet och hantverk i vardagskaotiska scener. I barnbokssammanhang kommer detta att skildras med en nypa magisk realism.

Jag vill undersöka sambandet och motsättningarna mellan att människan skapar sin identitetsskapande snarare genom konsumtionsvaror än genom äkta relationer. Vi längtar efter samvaro samtidigt drivs vi längre bort från varandra. 

Jag brinner för att återknyta till de människor vi var innan det digitala samhället som försett oss med förmåga att kommunicera med vem som helst samtidigt som det isolerat och från varandra. Hur kan vi hitta tillbaka genom att skapa tillsammans:  mat, hantverk, konst och i slutändan våra egna liv?